Jag kan erbjuda och har även erfarenhet av handledning inom geriatrik, sjukvård, psykiatri, skola, socialtjänst, habilitering.

Förutom detta kan jag erbjuda psykoterapihandledning och handledning med inriktning på Barnorienterad familjeterapi BOF och tejping (leksamtal).

Jag har omfattande erfarenhet av handledning kring fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar både med barn och vuxna. Utifrån dessa erfarenheter har jag lärt mig att möta barn och vuxna både med funktionsnedsättningar, psykiatrisk problematik och svåra psykosociala förhållanden.

Jag är upphandlad som handledare inom Stockholms läns sjukvårdsområde.