Jag har i många år arbetat inom BUP i Stockholm. Mitt specialområde har, förutom vanlig barnpsykiatrisk verksamhet, varit behandling och utredning av barn och ungdomar med olika typer av fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kombinerat med barnpsykiatrisk problematik. Tidigare har jag arbetat som skolkurator. I mitt arbete har jag kommit i kontakt med människor från många olika länder och kulturer.

Jag har samtidigt arbetat med min egen mottagning i Gamla Stan i Stockholm med vuxenpsykoterapier, handledning och utbildning. Det är spännande att på det här sättet kunna kombinera olika metoder och få träffa människor med mycket olika förutsättningar och syn på livet. Jag är teckenspråkskunnig och tar gärna emot både arbetsgrupper och enskilda som vill ha kontakt på teckenspråk.

Från maj 2015 väljer jag att helt och hållet gå över till privat verksamhet