Jag är psykodynamiskt utbildad på Psykoterapiinstitutet i Stockholm och har vidareutbildning i kognitiv psykoterapi, systemisk familjeterapi och EMDR. Detta innebär att jag i mitt psykoterapeutiska arbete kan integrera olika metoder beroende på vem jag träffar och vad den personen vill ha hjälp med. Jag tar emot för både långa och korta psykoterapier.

Mitt arbete fokuseras framförallt på:
Kriser och sorg
Ångest, oro och traumatiska upplevelser
Arbetsrelaterade problem som stress, samarbetsproblem etc.
Att leva med med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar
HBTQ-frågor
Existentiella frågor

Många som kommer till mig befinner sig i en övergångsfas i livet, som att bli vuxen, bli förälder, gå i pension, drabbas av en sjukdom etc.

Jag tar också emot par för parterapi

Jag är teckenspråkskunnig och tar även emot personer för utbildningsterapi. Viss reduktion av arvodet för studerande