Jag kan erbjuda arbetsplatsanknuten handledning för:
 

1.Skola
" Hur kan jag som lärare få samarbetet med barnets föräldrar att fungera"
 
2. Socialtjänst,
Barnpsykiatri,
Habilitering
"Hur får jag kontakt med små barn eller barn med kognitiva funktionsnedsättningar enskilt eller i familjebehandling"
 
3. Socialtjänst
Barnpsykiatri
Habilitering
Metodutbildning i Barnorienterad familjeterapi (BOF) och tejping, leksamtal.
Utbildning i barnsamtal
 
4. Vårdpersonal A spoon full of sugar makes the medicine go down - Om bemötandefrågor inom vården